จันทร์ - เสาร์  เวลา  9.30- 16.30 น. (หยุดวันอาทิตย์)